API Документація


Вступ


Опис

SEOlib API забезпечує доступ до технічних можливостей сервісу. Ви можете використовувати API для більш гнучкої роботи з проектами, звітами, позиціями, а також для використання сервісу без веб-інтерфейсу.

З чого почати


Як користуватися API:
 1. Зареєструватися
 2. Підтвердити реєстрацію.
 3. Отримати токен API.
Як отримати API токен:
 1. Увійти
 2. Перейти до параметрів облікового запису.
 3. Вибрати вкладку "Параметри API".
 4. Натисніть кнопку "Створити ключ".

Можливості


 1. Аккаунт:
  1. Баланс користувача
 2. Загальне:
  1. Список пошукових систем
  2. Список регіонів пошуку
 3. Проекти:
  1. Список проектів
  2. Параметри проекту
   1. Пошукові системи проекту
   2. Регіони пошуку проекту
  3. Звіти по проекту:
   1. Звіт по позиціям
   2. Звіт по ТОП(ам)
 4. Метрики:
  1. Перевірка позицій:
   1. Створити завдання
   2. Отримати результат
  2. Перевірка ТОП(а):
   1. Створити завдання
   2. Отримати результат
 5. Помилки:
  1. Коди помилок

Аккаунт


Баланс користувача

Опис

Метод для отримання поточного балансу користувача з урахуванням заблокованих коштів

Запит


URL

Адреса методу Метод запиту Формат запиту
https://api.seolib.ru/account/balance POST JSON

Заголовки

Заголовок MIME Тип Опис
Content-Type application/json Запит у форматі JSON

Параметри


Запит до сервера

Назва Тип Обов'язково Опис
token string Так Токен авторизації користувача

Приклад запиту

{
	"token": "<string>"
}

Відповідь сервера

Назва Тип Опис
success boolean Повертає true у разі успіху або false у разі помилки
content array Повертає масив з результатом запиту або повідомлення про помилку
balance float Поточний баланс користувача з урахуванням заблокованих коштів
currency string Валюта у форматі ISO 4217

Приклад відповіді

{
	"success": "<boolean>",
	"content": {
		"balance": "<float>",
		"currency": "<string>"
	}
}

Загальне


Список пошукових систем

Опис

Метод поверне список активних пошукових систем

Запит


URL

Адреса методу Метод запиту Формат запиту
https://api.seolib.ru/globals/engines POST JSON

Заголовки

Заголовок MIME Тип Опис
Content-Type application/json Запит у форматі JSON

Параметри


Запит до сервера

Назва Тип Обов'язково Опис
token string Так Токен авторизації користувача

Приклад запиту

{
	"token": "<string>"
}

Відповідь сервера

Назва Тип Опис
success boolean Повертає true у разі успіху або false у разі помилки
content array Повертає масив з результатом запиту або повідомлення про помилку
engines array Список активних пошукових систем
id numeric Ідентифікатор пошукової системи
name string Назва пошукової системи
depths array Допустима глибина пошуку
prices array Вартість перевірки для обраної глибини

Приклад відповіді

{
	"success": "<boolean>",
	"content": {
		"engines": [{
			"id": "<numeric>",
			"name": "<string>",
			"depths": [
				"<numeric>"
			],
			"prices": [
				"<array>"
			]
		}]
	}
}

Список регіонів пошуку

Опис

Метод поверне список активних регіонів пошуку

Запит


URL

Адреса методу Метод запиту Формат запиту
https://api.seolib.ru/globals/regions POST JSON

Заголовки

Заголовок MIME Тип Опис
Content-Type application/json Запит у форматі JSON

Параметри


Запит до сервера

Назва Тип Обов'язково Опис
token string Так Токен авторизації користувача
engine numeric Так Ідентифікатор пошукової системи

Приклад запиту

{
	"token": "<string>",
	"engine": "<numeric>"
}

Відповідь сервера

Назва Тип Опис
success boolean Повертає true у разі успіху або false у разі помилки
content array Повертає масив з результатом запиту або повідомлення про помилку
regions array Список активних регіонів пошуку
id numeric Ідентифікатор регіону пошуку
name string Назва регіону пошуку

Приклад відповіді

{
	"success": "<boolean>",
	"content": {
		"regions": [{
			"id": "<numeric>",
			"name": "<string>"
		}]
	}
}

Проекти


Список проектів

Опис

Метод поверне список проектів

Запит


URL

Адреса методу Метод запиту Формат запиту
https://api.seolib.ru/projects/list POST JSON

Заголовки

Заголовок MIME Тип Опис
Content-Type application/json Запит у форматі JSON

Параметри


Запит до сервера

Назва Тип Обов'язково Опис
token string Так Токен авторизації користувача

Приклад запиту

{
	"token": "<string>"
}

Відповідь сервера

Назва Тип Опис
success boolean Повертає true у разі успіху або false у разі помилки
content array Повертає масив з результатом запиту або повідомлення про помилку
projects array Список проектів
id numeric Ідентифікатор проекту
name string Назва проекту
domain string Адреса сайту
group array Інформація про групу
id numeric Ідентифікатор групи
name string Назва групи
keywords array Інформація про запити
count numeric Кількість запитів
active boolean Статус проекту

Приклад відповіді

{
	"success": "<boolean>",
	"content": {
		"projects": [{
			"id": "<numeric>",
			"name": "<string>",
			"domain": "<string>",
			"group": {
				"id": "<numeric>",
				"name": "<string>"
			},
			"keywords": {
				"count": "<numeric>"
			},
			"active": "<boolean>"
		}]
	}
}

Параметри проекту

Опис

Методи параметрів проекту


Пошукові системи проекту

Опис

Метод поверне список пошукових систем проекту

Запит


URL

Адреса методу Метод запиту Формат запиту
https://api.seolib.ru/projects/settings/engines POST JSON

Заголовки

Заголовок MIME Тип Опис
Content-Type application/json Запит у форматі JSON

Параметри


Запит до сервера

Назва Тип Обов'язково Опис
token string Так Токен авторизації користувача
project numeric Так Ідентифікатор проекту

Приклад запиту

{
	"token": "<string>",
	"project": "<numeric>"
}

Відповідь сервера

Назва Тип Опис
success boolean Повертає true у разі успіху або false у разі помилки
content array Повертає масив з результатом запиту або повідомлення про помилку
engines array Список пошукових систем
engine array Інформація про пошукову систему
id numeric Ідентифікатор пошукової системи
name string Назва пошукової системи
active boolean Статус пошукової системи

Приклад відповіді

{
	"success": "<boolean>",
	"content": {
		"engines": [{
			"engine": {
				"id": "<numeric>",
				"name": "<string>"
			},
			"active": "<boolean>"
		}]
	}
}

Регіони пошуку проекту

Опис

Метод поверне список регіонів пошуку проекту

Запит


URL

Адреса методу Метод запиту Формат запиту
https://api.seolib.ru/projects/settings/engines/regions POST JSON

Заголовки

Заголовок MIME Тип Опис
Content-Type application/json Запит у форматі JSON

Параметри


Запит до сервера

Назва Тип Обов'язково Опис
token string Так Токен авторизації користувача
project numeric Так Ідентифікатор проекту
engine numeric Так Ідентифікатор пошукової системи

Приклад запиту

{
	"token": "<string>",
	"project": "<numeric>",
	"engine": "<numeric>"
}

Відповідь сервера

Назва Тип Опис
success boolean Повертає true у разі успіху або false у разі помилки
content array Повертає масив з результатом запиту або повідомлення про помилку
regions array Список регіонів пошуку
region array Інформація про регіон
id numeric Ідентифікатор регіону
name string Назва регіону
active boolean Статус регіону

Приклад відповіді

{
	"success": "<boolean>",
	"content": {
		"regions": [{
			"region": {
				"id": "<numeric>",
				"name": "<string>"
			},
			"active": "<boolean>"
		}]
	}
}

Звіти по проекту

Опис

Методи звітів щодо проекту


Звіт по позиціям

Опис

Метод поверне звіт щодо позицій проекту

Запит


URL

Адреса методу Метод запиту Формат запиту
https://api.seolib.ru/projects/reports/positions POST JSON

Заголовки

Заголовок MIME Тип Опис
Content-Type application/json Запит у форматі JSON

Параметри


Запит до сервера

Назва Тип Обов'язково Опис
token string Так Токен авторизації користувача
project numeric Так Ідентифікатор проекту
engine numeric Так Ідентифікатор пошукової системи
region numeric Так Ідентифікатор регіону пошуку
period array Так Період перевірки проекту у форматі ISO 8601

Приклад запиту

{
	"token": "<string>",
	"project": "<numeric>",
	"engine": "<numeric>",
	"region": "<numeric>",
	"period": [
		"<YYYY-MM-DD/YYYY-MM-DD>" // "<YYYY-MM-DD>", "<YYYY-MM-DD>", ...
	]
}

Відповідь сервера

Назва Тип Опис
success boolean Повертає true у разі успіху або false у разі помилки
content array Повертає масив з результатом запиту або повідомлення про помилку
reports array Список регіонів пошуку
created array Дата та час перевірки
date string Дата і час
timezone_type string Тип часового поясу
timezone string Назва часового поясу
project array Інформація про проект
id numeric Ідентифікатор проекту
name string Назва проекту
engine array Інформація про пошукову систему
id numeric Ідентифікатор пошукової системи
name string Назва пошукової системи
region array Інформація про регіон пошуку
id numeric Ідентифікатор регіону
name string Назва регіону
group array Інформація про групу ключового запиту
id numeric Ідентифікатор групи ключового запиту
name string Назва групи ключового запиту
sort numeric Порядковий номер групи ключового запиту
keyword array Інформація про ключовий запит
id numeric Ідентифікатор ключового запиту
name string Назва ключового запиту
sort numeric Порядковий номер ключового запиту
data array Дані щодо перевірки
position numeric Позиція сайту
page string Сторінка сайту

Приклад відповіді

{
	"success": "<boolean>",
	"content": {
		"reports": [{
			"created": {
				"date": "<string>",
				"timezone_type": "<string>",
				"timezone": "<string>"
			},
			"project": {
				"id": "<numeric>",
				"name": "<string>"
			},
			"engine": {
				"id": "<numeric>",
				"name": "<string>"
			},
			"region": {
				"id": "<numeric>",
				"name": "<string>"
			},
			"group": {
				"id": "<numeric>",
				"name": "<string>",
				"sort": "<numeric>"
			},
			"keyword": {
				"id": "<numeric>",
				"name": "<string>",
				"sort": "<numeric>"
			},
			"data": {
				"position": "<numeric>",
				"page": "<string>"
			}
		}]
	}
}

Звіт по ТОП(ам)

Опис

Метод поверне звіт з топ(ам) проекту

Запит


URL

Адреса методу Метод запиту Формат запиту
https://api.seolib.ru/projects/reports/tops POST JSON

Заголовки

Заголовок MIME Тип Опис
Content-Type application/json Запит у форматі JSON

Параметри


Запит до сервера

Назва Тип Обов'язково Опис
token string Так Токен авторизації користувача
project numeric Так Ідентифікатор проекту
engine numeric Так Ідентифікатор пошукової системи
region numeric Так Ідентифікатор регіону пошуку
period array Так Період перевірки проекту у форматі ISO 8601

Приклад запиту

{
	"token": "<string>",
	"project": "<numeric>",
	"engine": "<numeric>",
	"region": "<numeric>",
	"period": [
		"<YYYY-MM-DD/YYYY-MM-DD>" // "<YYYY-MM-DD>", "<YYYY-MM-DD>", ...
	]
}

Відповідь сервера

Назва Тип Опис
success boolean Повертає true у разі успіху або false у разі помилки
content array Повертає масив з результатом запиту або повідомлення про помилку
reports array Список регіонів пошуку
created array Дата та час перевірки
date string Дата і час
timezone_type string Тип часового поясу
timezone string Назва часового поясу
project array Інформація про проект
id numeric Ідентифікатор проекту
name string Назва проекту
engine array Інформація про пошукову систему
id numeric Ідентифікатор пошукової системи
name string Назва пошукової системи
region array Інформація про регіон пошуку
id numeric Ідентифікатор регіону
name string Назва регіону
group array Інформація про групу ключового запиту
id numeric Ідентифікатор групи ключового запиту
name string Назва групи ключового запиту
sort numeric Порядковий номер групи ключового запиту
keyword array Інформація про ключовий запит
id numeric Ідентифікатор ключового запиту
name string Назва ключового запиту
sort numeric Порядковий номер ключового запиту
data array Дані щодо перевірки
position numeric Позиція сайту
page string Сторінка сайту

Приклад відповіді

{
	"success": "<boolean>",
	"content": {
		"reports": [{
			"created": {
				"date": "<string>",
				"timezone_type": "<string>",
				"timezone": "<string>"
			},
			"project": {
				"id": "<numeric>",
				"name": "<string>"
			},
			"engine": {
				"id": "<numeric>",
				"name": "<string>"
			},
			"region": {
				"id": "<numeric>",
				"name": "<string>"
			},
			"group": {
				"id": "<numeric>",
				"name": "<string>",
				"sort": "<numeric>"
			},
			"keyword": {
				"id": "<numeric>",
				"name": "<string>",
				"sort": "<numeric>"
			},
			"data": {
				"position": "<numeric>",
				"page": "<string>"
			}
		}]
	}
}

Метрики


Перевірка позицій

Опис

Методи перевірки позицій


Створити завдання

Опис

Метод створює відкладене завдання на перевірку позицій та повертає ідентифікатор

Запит


URL

Адреса методу Метод запиту Формат запиту
https://api.seolib.ru/metrics/positions/task/create POST JSON

Заголовки

Заголовок MIME Тип Опис
Content-Type application/json Запит у форматі JSON

Параметри


Запит до сервера

Назва Тип Обов'язково Опис
token string Так Токен авторизації користувача
domain string Так Адреса сайту
keywords array Так Ключові запити для перевірки
engines array Так Пошукові системи та регіони пошуку
engine numeric Так Ідентифікатор пошукової системи
regions array Так Ідентифікатор регіону пошуку
depth numeric Так Глибина пошуку

Приклад запиту

{
	"token": "<string>",
	"domain": "<string>",
	"keywords": [
		"<string>"
	],
	"engines": [{
		"engine": "<numeric>",
		"regions": "<array>",
		"depth": "<numeric>"
	}]
}

Відповідь сервера

Назва Тип Опис
success boolean Повертає true у разі успіху або false у разі помилки
content array Повертає масив з результатом запиту або повідомлення про помилку
task string Токен завдання для отримання результатів

Приклад відповіді

{
	"success": "<boolean>",
	"content": {
		"task": "<string>"
	}
}

Отримати результат

Опис

Метод повертає результат відкладеного завдання

Запит


URL

Адреса методу Метод запиту Формат запиту
https://api.seolib.ru/metrics/positions/task/result POST JSON

Заголовки

Заголовок MIME Тип Опис
Content-Type application/json Запит у форматі JSON

Параметри


Запит до сервера

Назва Тип Обов'язково Опис
token string Так Токен авторизації користувача
task string Так Токен завдання для отримання результатів

Приклад запиту

{
	"token": "<string>",
	"task": "<string>"
}

Відповідь сервера

Назва Тип Опис
success boolean Повертає true у разі успіху або false у разі помилки
content array Повертає масив з результатом запиту або повідомлення про помилку
status boolean Повертає true у разі готовності завдання або false якщо завдання ще у роботі
result array Повертає масив із результатом виконаного завдання
keyword string Ключовий запит
engines array Пошукові системи
engine numeric Ідентифікатор пошукової системи
regions array Регіони пошуку
region numeric Ідентифікатор регіону пошуку
report array Звіт за результатами пошуку
total array Загальна кількість знайдених результатів пошуковою системою
pages array Усі знайдені сторінки, що ранжуються, на сторінці пошуку
page string Сторінка, що ранжується на сторінці пошуку для вказаної адреси сайту
position numeric Позиція вказаної адреси сайту на сторінці пошуку
snippet string Сніппет вказаної адреси сайту на сторінці пошуку

Приклад відповіді

{
	"success": "<boolean>",
	"content": {
		"status": "<boolean>",
		"result": [{
			"keyword": "<string>",
			"engines": {
				"engine": "<numeric>",
				"regions": {
					"region": "<numeric>",
					"report": {
						"total": "<array>",
						"page": "<array>",
						"position": "<array>",
						"snippet": "<array>"
					}
				}
			}
		}]
	}
}

Перевірка ТОП(а)

Опис

Методи перевірки ТОП(а)


Створити завдання

Опис

Метод створює відкладене завдання на перевірку ТОП(а) та повертає ідентифікатор

Запит


URL

Адреса методу Метод запиту Формат запиту
https://api.seolib.ru/metrics/tops/task/create POST JSON

Заголовки

Заголовок MIME Тип Опис
Content-Type application/json Запит у форматі JSON

Параметри


Запит до сервера

Назва Тип Обов'язково Опис
token string Так Токен авторизації користувача
keywords array Так Ключові запити для перевірки
engines array Так Пошукові системи та регіони пошуку
engine numeric Так Ідентифікатор пошукової системи
regions array Так Ідентифікатор регіону пошуку
depth numeric Так Глибина пошуку

Приклад запиту

{
	"token": "<string>",
	"keywords": [
		"<string>"
	],
	"engines": [{
		"engine": "<numeric>",
		"regions": "<array>",
		"depth": "<numeric>"
	}]
}

Відповідь сервера

Назва Тип Опис
success boolean Повертає true у разі успіху або false у разі помилки
content array Повертає масив з результатом запиту або повідомлення про помилку
task string Токен завдання для отримання результатів

Приклад відповіді

{
	"success": "<boolean>",
	"content": {
		"task": "<string>"
	}
}

Отримати результат

Опис

Метод повертає результат відкладеного завдання

Запит


URL

Адреса методу Метод запиту Формат запиту
https://api.seolib.ru/metrics/tops/task/result POST JSON

Заголовки

Заголовок MIME Тип Опис
Content-Type application/json Запит у форматі JSON

Параметри


Запит до сервера

Назва Тип Обов'язково Опис
token string Так Токен авторизації користувача
task string Так Токен завдання для отримання результатів

Приклад запиту

{
	"token": "<string>",
	"task": "<string>"
}

Відповідь сервера

Назва Тип Опис
success boolean Повертає true у разі успіху або false у разі помилки
content array Повертає масив з результатом запиту або повідомлення про помилку
status boolean Повертає true у разі готовності завдання або false якщо завдання ще у роботі
result array Повертає масив із результатом виконаного завдання
keyword string Ключовий запит
engines array Пошукові системи
engine numeric Ідентифікатор пошукової системи
regions array Регіони пошуку
region numeric Ідентифікатор регіону пошуку
report array Звіт за результатами пошуку
total array Загальна кількість знайдених результатів пошуковою системою
pages array Усі знайдені сторінки, що ранжуються, на сторінці пошуку

Приклад відповіді

{
	"success": "<boolean>",
	"content": {
		"status": "<boolean>",
		"result": [{
			"keyword": "<string>",
			"engines": {
				"engine": "<numeric>",
				"regions": {
					"region": "<numeric>",
					"report": {
						"total": "<array>",
						"pages": "<array>"
					}
				}
			}
		}]
	}
}

Перевірка частоти

Опис

Методи перевірки частоти


Створити завдання

Опис

Метод створює відкладене завдання на перевірку частоти та повертає ідентифікатор

Запит


URL

Адреса методу Метод запиту Формат запиту
https://api.seolib.ru/metrics/frequency/task/create POST JSON

Заголовки

Заголовок MIME Тип Опис
Content-Type application/json Запит у форматі JSON

Параметри


Запит до сервера

Назва Тип Обов'язково Опис
token string Так Токен авторизації користувача
keywords array Так Ключові запити для перевірки
engines array Так Пошукові системи та регіони пошуку
engine numeric Так Ідентифікатор пошукової системи
regions array Так Ідентифікатор регіону пошуку
type array Так Тип відповідності
1 numeric Так Широка відповідність
2 numeric Так Широке з точною словоформою
3 numeric Так Фразова відповідність
4 numeric Так Фразове з точною словоформою
more array Ні Додатково
1 numeric Ні Підібрати схожі запити

Приклад запиту

{
	"token": "<string>",
	"keywords": [
		"<string>"
	],
	"engines": [{
		"engine": "<numeric>",
		"regions": "<array>"
	}],
	"type": [
		"<numeric>"
	],
	"more": [
		"<numeric>"
	]
}

Відповідь сервера

Назва Тип Опис
success boolean Повертає true у разі успіху або false у разі помилки
content array Повертає масив з результатом запиту або повідомлення про помилку
task string Токен завдання для отримання результатів

Приклад відповіді

{
	"success": "<boolean>",
	"content": {
		"task": "<string>"
	}
}

Отримати результат

Опис

Метод повертає результат відкладеного завдання

Запит


URL

Адреса методу Метод запиту Формат запиту
https://api.seolib.ru/metrics/frequency/task/result POST JSON

Заголовки

Заголовок MIME Тип Опис
Content-Type application/json Запит у форматі JSON

Параметри


Запит до сервера

Назва Тип Обов'язково Опис
token string Так Токен авторизації користувача
task string Так Токен завдання для отримання результатів

Приклад запиту

{
	"token": "<string>",
	"task": "<string>"
}

Відповідь сервера

Назва Тип Опис
success boolean Повертає true у разі успіху або false у разі помилки
content array Повертає масив з результатом запиту або повідомлення про помилку
status boolean Повертає true у разі готовності завдання або false якщо завдання ще у роботі
result array Повертає масив із результатом виконаного завдання
keyword string Ключовий запит
phrases array Схожі запити
engines array Пошукові системи
engine numeric Ідентифікатор пошукової системи
regions array Регіони пошуку
region numeric Ідентифікатор регіону пошуку
report array Звіт за результатами пошуку
1 numeric Широка відповідність
2 numeric Широке з точною словоформою
3 numeric Фразова відповідність
4 numeric Фразове з точною словоформою

Приклад відповіді

{
	"success": "<boolean>",
	"content": {
		"status": "<boolean>",
		"result": [{
			"keyword": "<string>",
			"phrases": [
				"<string>"
			],
			"engines": {
				"engine": "<numeric>",
				"regions": {
					"region": "<numeric>",
					"report": {
						"1": "<numeric>",
						"2": "<numeric>",
						"3": "<numeric>",
						"4": "<numeric>"
					}
				}
			}
		}]
	}
}

Помилки


Коди помилок

Опис

Список всіх помилок

Коди


Приклад відповіді

{
	"success": "<boolean>",
	"content": [
		"<string>"
	]
}